Tomografia komputerowa


Tomografia komputerowa to specjalistyczna i stosunkowo nowa metoda diagnostyczna, oparta na promieniowaniu rentgenowskim (X).

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa to specjalistyczna i stosunkowo nowa metoda diagnostyczna, oparta na promieniowaniu rentgenowskim (X).

Podczas badania pacjent znajduje się w pozycji leżącej na plecach, a lampa emitująca promieniowanie porusza się ruchem okrężnym wokół osi jego ciała. Zmiany natężenia promieniowania w określonej warstwie ciała są rejestrowane przez detektory rozmieszczone na łuku, po przeciwnej stronie badanego w stosunku do źródła promieniowania. Uzyskane wartości pomiarowe są następnie komputerowo przetworzone i zrekonstruowane w formie obrazu.

TK jest podstawową metodą stosowaną w diagnostyce mózgowia, przy świeżych urazach czaszki, w celu rozpoznawania udarów i guzów mózgu oraz nieurazowych zmian w centralnym układzie nerwowym. Tomografia komputerowa jest jednym z najczęściej wykonywanych badań w diagnostyce nowotworowej płuc, narządów jamy brzusznej i miednicy, a także okolicznych węzłów chłonnych.

Do niektórych rodzajów CT konieczne jest przygotowanie, które polega na powstrzymaniu się od jedzenia przez określoną ilość godzin i/lub odpowiednim oczyszczeniu organizmu. Przy badaniu w użyciem środka kontrastującego ważne jest picie dużej ilości wody mineralnej.