Pozytonowa tomografia emisyjna


PET to nowoczesna metoda obrazowania ciała ludzkiego, opierająca się na promieniowaniu powstającym w procesie anihilacji, czyli zamianie materii pozytonu i elektronu na dwa kwanty promieniowania gamma. Źródłem pozytonów jest podawana pacjentowi w formie zastrzyku substancja promieniotwórcza, a elektrony znajdują się w tkankach ciała. Emitowane fotony rejestrowane są przez detektory umieszczone w urządzeniu.

Pozytonowa tomografia emisyjna

PET to nowoczesna metoda obrazowania ciała ludzkiego, opierająca się na promieniowaniu powstającym w procesie anihilacji, czyli zamianie materii pozytonu i elektronu na dwa kwanty promieniowania gamma. Źródłem pozytonów jest podawana pacjentowi w formie zastrzyku substancja promieniotwórcza, a elektrony znajdują się w tkankach ciała. Emitowane fotony rejestrowane są przez detektory umieszczone w urządzeniu.

Przewaga pozytonowej tomografii emisyjnej nad innymi metodami obrazowania polega na możliwości rejestrowania procesów patologicznych w komórkach i tkankach przed wystąpieniem zmian strukturalnych. PET umożliwia badanie całego ciała w krótkim czasie, przy niskiej ekspozycji na promieniowanie (7-10 mSv dla PET i 20-40 mSv dla CT), bez ryzyka niepożądanych skutków ubocznych. PET znalazła dotychczas zastosowanie w trzech głównych dziedzinach medycyny: onkologii, kardiologii i neuro-psychiatrii. W praktyce klinicznej, około 80% badań PET wykonywanych jest na użytek onkologii.

Przebieg padania przypomina TK, w której pacjent leży na plecach. Przed nim choremu podaje się zastrzyk, który wchłania się do komórek przez około 60 minut, samo badanie trwa 20 minut. Obecnie w Polsce jest mniej niż 20 aparatów PET.