Promieniowanie – wpływ na organizm i metody ograniczania


Wykonując badania radiologiczne wystawiamy się na działanie promieniowania jonizującego. Jest to zaledwie 15% promieniowania na jakie jesteśmy narażeni, jednak coraz większa jego ilość może mieć znaczenie dla naszego organizmu.

Promieniowanie – wpływ na organizm i metody ograniczania

Wykonując badania radiologiczne wystawiamy się na działanie promieniowania jonizującego. Jest to zaledwie 15% promieniowania na jakie jesteśmy narażeni, jednak coraz większa jego ilość może mieć znaczenie dla naszego organizmu.

Dawki promieniowania określa się jednostką Sv zwaną siwert [Sv=J/kg]. Przeciętne promieniowanie tła pochłonięte przez człowieka w 1 dzień wynosi 10uSv, badanie RTG klatki piersiowej to 20uSv, a roczna dawka jednoznacznie powiązana ze wzrostem ryzyka powstania nowotworu to 100mSv. Dawka śmiertelna oceniana jest na około 8Sv.

Ryzyko wpływu promieniowania na zdrowie pojawia się w przypadku znacznego przekroczenia maksymalnych dawek. Zwiększa się ryzyko zachorowania na białaczkę i inne nowotwory, a także zmętnienia soczewki, zachorowania na zaćmę oraz wystąpienia zmian skórnych od rumienia do martwicy.

W przypadku konieczności wykonania dużej liczby zdjęć lub częstego powtarzania ich, istnieją metody ograniczania ekspozycji. Polegają one na ograniczaniu powierzchni naświetlanego obszaru, obrazowaniu tylko najistotniejszych struktur, osłanianiu istotnych narządów będących w okolicy badanego obszaru, ale mu nie poddawanych, np. osłanianie narządów rodnych przy zdjęciu kręgosłupa.