Rezonans magnetyczny


Rezonans magnetyczny polega na wykonaniu mapy rozkładu jąder atomowych wodoru. Obserwowalność poszczególnych narządów i ognisk patologicznych jest możliwa dzięki temu, że charakteryzują się one różną zawartością wody.

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny polega na wykonaniu mapy rozkładu jąder atomowych wodoru. Obserwowalność poszczególnych narządów i ognisk patologicznych jest możliwa dzięki temu, że charakteryzują się one różną zawartością wody.

Badanie wykonuje się po umieszczeniu chorego w polu magnetycznym o indukcji powyżej 0,04 T (tesla), najczęściej między 0,2 – 1,0 T. MR jest metodą dobrze znoszoną przez pacjentów i całkowicie dla nich bezpieczną.

Badanie polega na wprowadzeniu chorego w pozycji leżącej na plecach do tunelu o jednorodnym i stałym polu magnetycznym. Aparat wysyła fale elektromagnetyczne o częstotliwości rezonansowej w postaci pojedynczego sygnału lub serii impulsów.

MR znajduje zastosowanie zwłaszcza w badaniach centralnego układu nerwowego. Częstym wskazaniem do badania są guzy wewnątrzczaszkowe. Umożliwia ono rozpoznanie ognisk przerzutowych o chorobie nowotworowej przed wystąpieniem objawów.

Za pomocą MR uzyskuje się bardzo dobre obrazy kręgosłupa i otaczających go przestrzeni płynowych. Stosuje się go do diagnostyku układu mięśniowo – szkieletowego, do uwidocznienia elementów niedostępnych przy użyciu promieniowania rentgenowskiego.