Metody obrazowania w radiologii


Lekarz radiolog to specjalista zajmujący się obrazowaniem ciała człowieka oraz odczytywaniem i opisywaniem wykonanych zdjęć. Obrazowanie opiera się na 3 metodach: zastosowaniu promieniowania rentgenowskiego, pola magnetycznego lub ultradźwięków.

Metody obrazowania w radiologii

Lekarz radiolog to specjalista zajmujący się obrazowaniem ciała człowieka oraz odczytywaniem i opisywaniem wykonanych zdjęć. Obrazowanie opiera się na 3 metodach: zastosowaniu promieniowania rentgenowskiego, pola magnetycznego lub ultradźwięków.

Wykonanie zdjęcia z zastosowaniem promieni rentgenowskich polega na przesłaniu ich od aparatu przez ciało pacjenta do kliszy. Tkanki w organizmie charakteryzujące się dużą gęstością, np. kości pochłaniają promienie w wyniku czego na zdjęciu są one jaśniejsze. W podobny sposób działa również tomograf komputerowy i angiograf.

Badanie z zastosowaniem pola magnetycznego polega na wysyłaniu przez elektromagnes impulsów, które są pochłaniane przez kolejne warstwy ciała pacjenta. W ich wnętrzu powstają wirujące pola magnetyczne, które wysyłają impuls zwrotny odbierane przez cewki w urządzeniu. Sygnały są następnie analizowane przez komputer i układane w zdjęcie podobne do wyniku RTG.

Zastosowanie w diagnostyce ultradźwięków jest metodą bardzo popularną zwaną potocznie USG. Polega na emitowaniu przez urządzanie fali ultradźwiękowej, odbiorze fali wracającej odbitej od narządów i przetworzeniu jej w impuls elektryczny odczytany przez komputer. Obecnie możliwe jest odtworzenie dwu-, trzy- i czterowymiarowego obrazu.